b'YHTIN JTEMRTJTELAJI 2017 2018 2019Sekajte 41 561 41 166 39 095Biojte* 7 456 8 122 8 302Pahvi ja kartonki 2 400 2 594 2 614Paperi 5965 5260 5450Lasipakkaukset 290 212 139Metallipakkaukset 362 243 278Muovipakkaukset53 284 396(kerys kiinteistilt alkoi 10/2017)Metalli 4 203 5 315 4 246Vaaralliset jtteet 1 073 938 945Puutarhajtteet 2 530 1 933 2 095Energiajte 3 680 3 415 1 908Shkromu 1 570 1 985 1 696Muu yhdyskunta 4 670 5 745 6 026Tuhka, hydynnettv 10960 2197 9119Lietteet 1 400 2 006 826Lanta 420 343 405Haudattavat jtteet 1 200 789 1 647Rakennusjte 22 980 23 002 25 432Asfaltti, betoni ja tiili 28 690 49 985 48 442Kipsijte, hydynnettv 330 299 568Puut 12 010 11 641 11 782Hydynnettvt maat 1 500 5 612 3 545Pilaantuneet maat 1 480 405 482YHTEENS 156 783 173 492 175 438*48 % yhtin alueella sijaitsevista omakotitaloista kompostoi biojtteet. Mr ei ny taulukossa.Jtekukko vuosikertomus 2019 19'