b'Tuloslaskelma2019 2018LIIKEVAIHTO 23 278 966,57 23 048 086,33Liiketoiminnan muut tuotot 917 215,58 129 362,02Materiaalit ja palvelutAineet, tarvikkeet ja tavaratOstot tilik.aikana 194 349,77 276 545,01Var. lis (+) tai vh () 32 538,00 33 657,00Ulkopuoliset palvelut 16 505 026,06 14 241 656,11Materiaalit ja palvelut yht 16 731 913,83 14 484 544,12HenkilstkulutPalkat ja palkkiot 1 717 425,98 1 643 391,30HenkilsivukulutElkekulut 297 877,46 288 727,13Muut henkilsivukulut 42 429,00 34 816,31Henkilstkulut yhteens 2 057 732,44 1 966 934,74Poistot ja arvonalentumisetSuunn. mukaiset poistot 1 032 751,88 894 346,37Liiketoiminnan muut kulut 3 149 418,10 3 178 599,56LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 224 365,90 2 653 023,56Rahoitustuotot ja -kulutMuut korko- ja rah.tuototMuilta 31 579,61 40 269,95Muut korkoja rah.tuotot yht 31 579,61 40 269,95Muille 48 044,71 51 864,88Muut korko ja rah.kulut yht 48 044,71 51 864,88Rahoitustuotot ja kulut yht 16 465,10 11 594,93Satunnaiset ertVOITTO (TAPPIO) en.tp siirt. 1 207 900,80 2 641 428,63TilinptssiirrotPoistoeron lis.() tai vh.( 114 197,53 182 432,62Tilinptssiirrot yht 114 197,53 182 432,62TuloverotTilikauden verot 390 861,00 300 778,18Laskennalliset verot 41 627,80 203 681,25Tuloverot 432 488,80 504 459,43Muut vlittmt verotMuut vlittmt verot 111,23 231,68TILIKAUDEN TULOS 661 103,24 1 954 304,90Jtekukko vuosikertomus 2019 29'