b'Tase2019 2018VASTAAVAAPYSYVT VASTAAVATAineettomat hydykkeetAineettomat oikeudet 58 716,54 55 712,72Muut pitkvaik. menot 39 347,09 44 021,53Aineettomat hydykkeet yht. 98 063,63 99 734,25Aineelliset hydykkeetMaa ja vesialueet 59 752,20 63 452,20Rakenn. ja rakennelmat 1 177 731,58 1 398 641,57Koneet ja kalusto 1 553 155,38 1 398 837,68Muut aineelliset hydykkeet 3 571 149,01 3 285 691,24Ennakkomaksut ja kesk.er.h. 31 430,34 252 650,43Aineelliset hydykkeet yht. 6 393 218,51 6 399 273,12SijoituksetOsakkeet ja osuudet 1 233 752,99 977 912,00Sijoitukset yht. 1 233 752,99 977 912,00PYSYVT VASTAAVAT YHT. 7 725 035,13 7 476 919,37VAIHTUVAT VASTAAVATVaihto-omaisuusAineet ja tarvikkeet 1 119,00 33 657,00Vaihtoomaisuus yht. 1 119,00 33 657,00SaamisetPitkaikaiset saamisetMuut saamiset 4 541 472,96 3 694 859,71Pitkaik.saamiset yht. 4 541 472,96 3 694 859,71Lyhytaikaiset saamisetMyyntisaamiset 4 155 096,68 3 619 743,18Muut saamiset 29 457,54 0,00Siirtosaamiset 140 308,66 186 349,77Lyhytaikaiset saamiset yht. 4 324 862,88 3 806 092,95Saamiset yht. 8 866 335,84 7 500 952,66RahoitusarvopaperitRahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaam. yht. 5 613 813,78 5 355 827,42VASTAAVAA YHTEENS 22 206 303,75 20 367 356,4530 Jtekukko vuosikertomus 2019'