b'2019 2018VASTATTAVAAOMA POMAPeruspoma 839 480,95 839 480,95Ed. tk. voitto/tappio 10 147 691,15 8 193 386,25Tilikauden voitto/tappio 661 103,24 1 954 304,90Oma poma yhteens 11 648 275,34 10 987 172,10POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUK.Poistoero 805 339,40 691 141,87Poistoero ja vapaaeht.var.yht 805 339,40 691 141,87PAKOLLISET VARAUKSETMuut pakolliset varaukset 2 650 685,73 1 541 084,53Pakolliset varaukset yht. 2 650 685,73 1 541 084,53VIERAS POMAPitkaikainenLainat rahoituslaitoksilta 3 399 996,00 3 766 664,00Pitkaik. vieras poma yht. 3 399 996,00 3 766 664,00LyhytaikainenLainat rahoituslaitoksilta 366 668,00 366 668,00Ostovelat 2 672 971,25 1 717 416,21Muut velat 226 952,39 441 169,64Siirtovelat 435 415,64 856 040,10Lyhytaikainen vieras poma 3 702 007,28 3 381 293,95Vieras poma yhteens 7 102 003,28 7 147 957,95VASTATTAVAA 22 206 303,75 20 367 356,45Jtekukko vuosikertomus 2019 31'